Investeer in vastgoed
vanaf €150

 • Verdeel je kapitaal over verschillende woningen
 • Het verwachte rendement is 3-5% per jaar
 • Geen instap- en uitstapkosten
Ja, ik heb interesse!Ontdek hoe het werkt

Ontdek het Vastgoedfonds

Het Vastgoedfonds is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt
om op een laagdrempelige en transparante manier te investeren in vastgoed.

Hoe werkt het?

Stap 1
Koop 1 of meerdere aandelen

Je koopt éen of meerdere aandelen in onze burgercoöperatie.

Een aandeel start vanaf 150 euro.

Er zijn geen instap- en uitstapkosten.

Stap 2
Het Vastgoedfonds financiert
interessante woningen

Ons team van ervaren vastgoedspecialisten financiert woningen die een interessant rendement geven.

Wij regelen alles: de administratie, het verhuur, het onderhoud,..

Stap 3
Een interessant rendement

Je ontvangt een deel van de huurinkomsten. Wanneer de waarde van de woning stijgt, stijgen ook jouw aandelen in waarde.

Het verwachte rendement ligt
tussen de 3 en 5% per jaar.

Bekijk het rekenvoorbeeld
Ja, ik heb interesse!

Al 162 mensen staan op de interesselijst, jij ook?

Ja, ik heb interesse!

Rekenvoorbeeld

Het Vastgoedfonds financiert een woning voor 300.000 euro.
1 aandeel = 150 euro.
Je investeert in 20 aandelen. Jouw totale investering is 3000 euro.

1. Jouw jaarlijks rendement

Jaarlijkse huurinkomsten worden verdeeld
op basis van het aantal aandelen die je hebt.

Jouw kapitaal
€3000
Rendement
4%
Jaarlijks bruto rendement
€120

In dit rekenvoorbeeld verdien je bruto €120 per jaar op jouw investering.

2. Meerwaarde bij verkoop van aandelen

Elk jaar schatten we de waarde van de woning. Via ons digitaal platform kan je jouw aandelen verkopen aan iemand anders.

Jaar 1
Jaar 5
Waarde woning
€300.000
€350.000
Waarde aandeel
€150
€175
Jouw kapitaal
€3000
€3500

In dit rekenvoorbeeld verdien je naast het jaarlijks rendement €500 op jouw investering bij de verkoop van jouw aandelen.

Ja, ik heb interesse!

Waarom investeren in vastgoed?

Wie een rendabele en veilige manier zoekt om
te beleggen moet beslist investeren in vastgoed.

Investeren in vastgoed is een slim alternatief voor het verlieslatende spaarboekje. Vastgoed heeft immers een dubbel rendement:

 • Inkomsten uit het verhuren
 • Vastgoed heeft een meerwaarde op lange termijn
Ja, ik heb interesse!

Evolutie Residentieel vastgoed in België

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/residentiele-vastgoedprijsindex

Waarin investeert het vastgoedfonds?

Het Vastgoedfonds is gespecialiseerd
in residentieel vastgoed dicht bij jou thuis.

Ons gespecialiseerd vastgoedteam selecteert vastgoed op basis van verschillende parameters:

 • Een goede ligging
 • Optimale bereikbaarheid
 • Kwaliteitsvolle fundamenten
 • Duurzame gebouwen
 • Interessante return on investment (ROI)
Ja, ik heb interesse!

Waarom investeren in het vastgoedfonds?

Coöperatief

Als coöperant heb je inzage in het reilen en zeilen van het Vastgoedfonds. Je kan zetelen in de raad van bestuur en elk jaar organiseren we een Algemene Vergadering.

Volledige ontzorging

Wij regelen alles van A-Z. Alle administratie wordt door het Vastgoedfonds behandeld. Ook het onderhoud en verhuur van de woningen is in goede handen.

Gewoon gemakkelijk

Via onze digitaal platform krijg je een snel overzicht van jouw investeringen. Je kan gemakkelijk aandelen verkopen/bijkopen en de details van jouw investering raadplegen.

Al 162 mensen staan op de interesselijst, jij ook?

Ja, ik heb interesse!

FAQ

Ontdek het antwoord op al uw vragen

Het Vastgoedfonds

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een vennootschap waar burgers zich verenigen om gezamenlijk projecten op te zetten die tegemoetkomen aan hun gezamenlijke behoeften. Burgers zijn aandeelhouders en mede-eigenaar van de vennootschap.

Is het Vastgoedfonds een coöperatie?

Ja, het Vastgoedfonds is de verzamelnaam voor verschillende vastgoed coöperaties. Per stad wordt een coöperatie opgericht die zich focust op het financieren van vastgoed in die stad. Er wordt pas een coöperatie opgericht wanneer er voldoende mensen in het vastgoed van een bepaalde stad willen investeren.
Bijvoorbeeld: Vastgoedfonds Kortrijk CVBA financiert residentieel vastgoed op het grondgebied van Kortrijk.

Valt het Vastgoedfonds onder toezicht van de FSMA?

Ja, De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Ook het Vastgoedfonds valt onder dit toezicht.

Wat is de rol van Human Districts in het Vastgoedfonds?

Human Districts bvba is de initiatiefnemer achter het Vastgoedfonds. HD is mede-aandeelhouder van het Vastgoedfonds en staat in voor het dagelijks bestuur, de IT toepassingen, de marketing, de klantenbegeleiding, etc.

Hoe worden de woningen gefinancierd?

Elk aangeboden woning wordt opgesplitst in 1000 aandelen. De waarde van het aandeel wordt bepaald afhankelijk van de waarde van de woning. Iedereen kan intekenen op aandelen van het Vastgoedfonds. Het opgehaalde kapitaal wordt gebruikt voor de financiering van het aangeboden vastgoed. Naast kapitaal van het Vastgoedfonds kunnen ook andere financieringsvormen gebruikt worden om het vastgoed te financieren (zoals bijvoorbeeld een banklening).

Wie koopt het gefinancierde vastgoed?

Woningen worden aangekocht door een aparte projectvennootschap. Dit heeft als voordeel dat het risico afgesplitst is van het Vastgoedfonds. Het Vastgoedfonds geeft een financiering aan de projectvennootschap, die deze terugbetaald met maandelijkse inkomsten. Op zijn beurt zal het Vastgoedfonds de inkomsten in de vorm van een dividend uitkeren aan haar aandeelhouders.

Het digitaal platform

Wat is het digitaal platform?

Het digitaal platform is een IT toepassing van het Vastgoedfonds die bereikbaar is zoals elke normale website via de browser. Er moet dus niets geïnstalleerd worden op de computer. Op het digitaal platform krijg je een overzicht van verschillende vastgoedprojecten geselecteerd door ons team van experten. Je beslist zelf in welke projecten je wil investeren.

Hoe krijg ik toegang het digitaal platform?

Na het inschrijven op de interesselijst ontvang je een login en de url om toegang te krijgen tot het digitaal platform. De url is toegankelijk via elke browser (internet explorer, google chrome, firefox, etc.). Er is geen mobile app beschikbaar (die je download in de App store of Google Play), maar het digitaal platform is wel toegankelijk via de mobile browser.

Is het digitaal platform goed beveiligd?

De website is welgedelijk goed beveiligd. Human Districts, die het digitaal platform ontwikkeld kent jarenlange ervaring in het opzetten, runnen en beveiligen van IT toepassingen.

Voor zij die meer technische informatie willen :

De website :

 • gevoelige gegevens worden gecrypteerd (wachtwoorden – ook webbeheerders kunnen die niet zien) ;
 • wordt beveiligd tegen de meeste courante cyber-aanvallen (CSRF, XSS, …) ;

De webserver :

 • wordt op verschillende niveau’s afgeschermd (zelfs wanneer men toegang zou verwerven tot de server, krijgt men bijvoorbeeld geen toegang tot de persoonsgegevens) ;
 • wordt afgeschermd met asymetrische wachtwoorden.

Aandelen kopen

Hoe koop ik aandelen?

 1. Schrijf je in op de interesselijst
 2. Wanneer je toegang hebt tot het Digitaal Platform en er zijn panden beschikbaar dan kan je aandelen kopen per pand. Het proces loopt volledig digitaal.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Per woning zijn er 1000 aandelen beschikbaar. We hanteren het principe “First come first served”. Indien er geen panden beschikbaar zijn kan je geen aandelen kopen. Momenteel kan elke coöperatie van het Vastgoedfonds maximaal 5.000.000 EUR ophalen.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt het Vastgoedfonds u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Het Vastgoedfonds garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 14 dagen nadat het Vastgoedfonds uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Het Vastgoedfonds kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Wat leveren aandelen van het Vastgoedfonds mij op?

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Roerende voorheffing

Wat is roerende voorheffing?

De inkomsten van dividenden vormen een belastbaar inkomen in België.

De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt door het Vastgoedfonds afgehouden en wordt gestort aan de FOD Financiën.

In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

Wat als mijn aandelen gehouden worden door een vennootschap?

De nieuwe vrijstelling van 640 euro geldt enkel voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die de de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de aangifte in de vennootschapsbelasting. Organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de ingehouden roerende voorheffing niet recupereren.

Wat als ik Aandeelhouders ben vanuit het buitenland?

Aandeelhouders die in het buitenland wonen en die een aangifte indienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de recuperatie van de roerende voorheffing via die aangifte moeten gebeuren

Wat als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte ingeval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige wijze worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft evenwel van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.